Ons winkelgebied wordt opnieuw ingericht. De verkeersveiligheid wordt verbeterd, de riolering vervangen en er komt nieuwe bestrating. Ook de kruising met de Willem de Zwijgerlaan wordt veiliger. 


Frederik Hendriklaan artist impressie van PLAN 34


Het winkelgebied krijgt een betere inrichting en een aantrekkelijke uitstraling die past bij dit deel van het Statenkwartier. Het ontwerp voor de inrichting is gemaakt samen met de gemeente, vastgoedeigenaren en omwonenden. Om de verkeersveiligheid voor het gehele winkelgebied te verbeteren gaat de verkeerssnelheid omlaag naar 30 kilometer per uur. Dit geldt ook voor de kruising Frederik Hendriklaan-Willem de Zwijgerlaan. Er komen meer en grotere laad- en losplaatsen, waarmee het (dubbel)parkeren op de rijbaan wordt tegengegaan
.

Het gebied wordt prettiger voor voetgangers en er komt minder verkeer. Op de stoepen komen brede vrije looproutes (de zogeheten ‘loper’) voor het winkelend publiek. De terrashouders kunnen geen terras plaatsen op de loper. Wel kunnen zij een terras plaatsen op de parkeervakken en de strook tussen de gevel en de loper. Daarnaast worden ondernemers en vastgoedeigenaren gevraagd om de de luifels boven de winkels te verwijderen. Hiervoor kunnen zij een sloopsubsidie krijgen. De klassieke straatlantaarns en de bomen komen op één lijn te staan. In dezelfde strook komen voldoende fietsbeugels geplaatst om fietsen te parkeren.

Kruising Frederik Hendriklaan en Willem de Zwijgerlaan artist impressie van PLAN 34


Werkzaamheden tegelijk uitvoeren

Tegelijk met de herinrichting wordt de riolering in de Willem de Zwijgerlaan en de Frederik Hendriklaan vervangen. De gemeente past alles in één keer aan, waardoor de overlast voor de omgeving minimaal blijft. Meerdere werkzaamheden worden gecombineerd in één ontwerp en uitvoering.

Wat gaat er veranderen?
Om de verkeersveiligheid te verbeteren en het gebied aantrekkelijker te maken gebeurt het volgende:

• Straten worden als 30 km zone ingericht
• Het wordt makkelijker en veiliger om de kruisingen over te steken.
• Het gebied wordt herkenbaar als 1 winkelgebied door materiaalgebruik, zoals kleur van de bestrating.
• Er komen veilige overzichtelijke fietsdoorsteken op de Willem de Zwijgerlaan.
• Buslijn 21 wordt omgeleid zodat deze niet meer door het drukste deel van het winkelgebied rijdt.
• Plekken voor straatmeubilair, fietsparkeren en terrassen.
• Er komt een brede doorloop voor voetgangers op de stoep in de winkelstraten.
• Er komt meer ruimte voor het parkeren van de fiets
• Er komen overzichtelijke parkeerplekken en hetzelfde aantal aan parkeerplekken komt terug.
• Rond de bomen komen boomroosters voor bescherming van de wortels en ruimte om te groeien.
• Er komen klassieke straatlantaarns, de ‘Haagse masten’.
• In plaats van asfalt komen er klinkers

Lantaarnpalen Haagse masten in het Statenkwartier


Start uitvoering
De uitvoering is in fases. De werkzaamheden beginnen half mei 2019 en duren - voor het gehele gebied - tot half september 2020. De werkzaamheden starten in de Frederik Hendriklaan op het zuidelijke deel, wat eind juli klaar moet zijn. Begin juni wordt er gestart met werkzamheden op het middenstuk van de Frederik Hendriklaan. Voor oktober 2019 is het werk van fase 1 op die delen van De Fred dan klaar. De kruising Frederik Hendriklaan-Statenlaan wordt tussen eind juli en eind aangepakt.

Het deel van de Frederik Hendriklaan tussen de Statenlaan en de Prins Mauritslaan (Fred-noord) is fase 2. Hier rijdt nu de tram doorheen. Dit stuk kan pas opnieuw worden ingericht als de trambaan is verwijderd. Voor deze werkzaamheden is pas geld beschikbaar in 2022/2023, waardoor er een noodzakelijke 'knip' in de uitvoering van de werkzaamheden komt. Het college van burgemeester en wethouders blijft zich inspannen de tijd tussen fase 1 en 2 zo kort mogelijk te houden.

Er is een animatiefilmpje gemaakt over de herinrichting in opdracht van gemeente Den Haag, klik hier om deze te bekijken. 

Wanneer er meer informatie is zullen wij u dit uiteraard laten weten. Daarnaast vindt u ook informatie op de website en via de sociale media kanalen van gemeente Den Haag (Facebook, Twitter). 

Bron: website gemeente Den Haag. Hier kan u ook meer lezen over de (totale) fasering en de andere route van buslijn 21, die al in gebruik is sinds eind 2018.