Zaterdag 27 april a.s. is het weer Koningsdag op De Fred. Traditioneel vindt er van 7-16 uur weer een vrijmarkt plaats, een feest voor jong en oud. Komt u ook? Gezellig!  


artikel kd19 intro

 

Hieronder de spelregels voor Koningsdag 2019:

- De vrijmarkt vindt plaats op zaterdag 27 april 2019 van 07:00 tot 16:00 uur.
- De vrijmarkt is alleen toegestaan op de Frederik Hendriklaan, tussen het Frederik Hendrikplein en de Prins Mauritslaan m.u.v. de kruispunten.
- Plaatsen kunnen niet van tevoren worden gereserveerd d.m.v. tape. Het gebruik van (duct-)tape is niet toegestaan, evenals het gebruik van graffiti (spuitbussen) en verf. Tip: gebruik stoepkrijt.
- Externe inzet van kramen wordt niet toegestaan, alleen ondernemers van de Frederik Hendriklaan staan met kramen buiten.
- Verkoop van alcohol wordt niet toegestaan m.u.v. vergunninghouders. 
- De trambaan dient te allen tijde worden vrijgehouden en het is niet toegestaan tegen-, voor- of rondom de hekken van de trambaan plaats te nemen. 
- De weg moet te allen tijde een vrije doorgang hebben van 4 meter voor de hulpdiensten.
- Commerciële handel van buitenaf is ABSOLUUT NIET toegestaan. Hierop zal worden gehandhaafd en handel worden verwijderd.
- De organisatie behoudt zich het recht voor om de openbare ruimte tijdens Koningsdag in alle gevallen te beheren.
- Winkeliers hebben te allen tijde het recht om een kraam of andere uitstalling voor hun eigen winkel te plaatsen (ook als deze plaats door derden is ‘gereserveerd’).
- In verband met de veiligheid en de winkels die open zijn, moet het vrijhouden van de stoep en de doorloop gewaarborgd blijven.
- Het is verplicht om niet verkochte spullen zelf weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Wij wensen iedereen veel plezier op Koningsdag 2019!

poster 1