Om te laten zien dat we niet blij zijn met de voorgenomen knip in de uitvoering van de herinrichting, voeren de ondernemers actie!


knip 3

Laten we beginnen te vermelden dat we heel blij zijn met het feit dat ons winkelgebied heringericht gaat worden, dat staat buiten kijf! Samen met gemeente Den Haag zijn er strakke ontwerpplannen gemaakt en staan er een boel mooie dingen op stapel; de ondernemers zijn dan ook meer dan blij met hoe één en ander er na de herinrichting gaat uitzien. (Klik HIER voor de flyer van de gemeente welke onlangs in de wijk is verspreid, waarin de plannen helder worden weergegeven). Natuurlijk zal het overlast geven en moeten we tijdens de werkzaamheden met z'n allen door de zure appel heen; maar het is noodzakelijk, we blijven bereikbaar en krijgen er wat moois voor terug!

Er is echter een cruciaal punt waar de ondernemers van De Fred niet zo blij van worden...

Knip in huidige herinrichting
Het huidige plan om de herinrichting van het winkelgebied in tweeën te knippen betekent dat het noordelijke deel van de Frederik Hendriklaan (tussen Statenlaan en Prins Mauritslaan) niet wordt meegenomen in de huidige herinrichting – dat is één derde van het winkelgebied. De reden hiervoor is dat het tramtracé dat nu via Fred-noord loopt mettertijd zal worden verwijderd. De gemeente wil daarom graag wachten met de herinrichting van Fred-noord tot het moment dat de tram eruit gaat. Deze werkzaamheden kunnen met de herinrichting gecombineerd worden zodat de straat niet twee keer open hoeft binnen een aantal jaar. Dit uitgangspunt onderschrijven de ondernemers ten zeerste, en hierin vinden beide partijen elkaar dan ook.

Wat de ondernemers niet fijn vinden is dat, ondanks meerdere toezeggingen de afgelopen anderhalf jaar door twee wethouders, er nog steeds niet bekend is wanneer de tram er daadwerkelijk uit gaat en de herinrichting op Fred-noord zal plaatsvinden. Er wordt momenteel gecommuniceerd door de gemeente dat deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd vanaf 2022-2023 - maar dat kan dus net zo goed 2024, 2025 of misschien nog later worden. En dat is precies waar de ondernemers op Fred-noord bang voor zijn, want van uitstel komt meestal afstel.

De gemeente is niet bereid te praten over het voorstel van de ondernemers om te wachten met de totale herinrichting totdat de tram eruit gaat, zodat alles in één keer heringericht kan worden. Resultaat van de huidige planning van de herinrichting is dat eind van dit jaar Fred-zuid en Fred-midden tot aan de Statenlaan er prachtig bijliggen en Fred-noord richting de Prins Mauritslaan er bijligt als vanouds. Deze tweedeling van ons winkelgebied gaat ten koste van de ondernemers op Fred-noord én van de uitstraling en aantrekkelijkheid van het winkelgebied als geheel, en zal zijn weerslag hebben op alle ondernemers.

Verder zijn de ondernemers door gemeente Den Haag buiten iedere vorm van besluitvorming over deze tweedeling gehouden, net zoals de planning van de werkzaamheden.

Handtekeningenactie
En daarom zijn de ondernemers van het winkelgebied een handtekeningenactie gestart! Ze willen graag dat het gesprek met gemeente Den Haag opnieuw wordt geopend om gezamenlijk tot een oplossing te komen voor de knip in de huidige herinrichting.

Bent u ook van mening dat het winkelgebied niet verdeeld moet worden?

Teken alstublieft dan onze petitie door op DEZE LINK te klikken.

Over een paar weken zal deze petitie op ludieke wijze worden aangeboden op het Stadhuis. Later meer hierover!