Het definitieve ontwerp van het winkelgebied in het Haagse Statenkwartier, bestaande uit de Frederik Hendriklaan, de Aert van der Goesstraat en de Willem de Zwijgerlaan, is gereed.


herinrichting FRED

 

Zoals bekend wordt de riolering vervangen en de verkeersveiligheid verbeterd. Ook wordt de route van buslijn 21 aangepast. Daarnaast wordt het winkelgebied na de werkzaamheden opnieuw ingericht: er komt nieuwe bestrating, straatmeubilair en straatverlichting. Ons winkelgebied krijgt een betere inrichting en een aantrekkelijke uitstraling die past bij dit gedeelte van het Statenkwartier. De gemeente doet dit samen met winkeliers, vastgoedeigenaren en omwonenden.

De verkeersveiligheid voor het gehele winkelgebied, inclusief de kruising Frederik Hendriklaan-Willem de Zwijgerlaan, is een belangrijk onderdeel van de herinrichting. Het gaat dan vooral om het verlagen van de verkeerssnelheid naar 30 km/uur en aandacht voor (dubbel) parkeren en laden en lossen. Het gebied wordt voetgangersvriendelijker en verkeersluwer.

Ook komt er op de stoepen een vrije looproute (zogenaamde ‘loper’) voor u, het winkelend publiek, welke te allen tijde vrij dient te zijn van obstakels: laveren wordt flaneren! Als gevolg hiervan kunnen terrashouders geen terras plaatsen op de loper, maar zullen deze geplaatst worden in de parkeervakken en een strook tussen de gevel en de loper. Daarnaast wordt samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren gewerkt aan het verwijderen van de luifels uit het straatbeeld.

 

herinrichting WdZ

 

Herinrichting: werk-met-werk principe
Gemeente Den Haag past de inrichting in één keer aan, waardoor de overlast voor de omgeving beperkt blijft. Meerdere werkzaamheden worden gecombineerd in één ontwerp en uitvoering: het werk-met-werk principe. De uitvoering vindt gefaseerd plaats in de periode 2019-2021, met uitzondering van het gedeelte tussen de Statenlaan en de Prins Mauritslaan (Fred-noord). Voor de uitvoering van dit gedeelte wordt aansluiting gezocht bij het aanpassen van het tramtracé. In de toekomst wordt het tramspoor vanaf de Statenlaan rechtdoor getrokken over de kruising met de Frederik Hendriklaan. De tram rijdt dan niet meer over de Frederik Hendriklaan. Dat zal op zijn vroegst in 2023 plaatsvinden. De BIZ heeft er hard voor gestreden dit te voorkomen en betreurt het feit dat Fred-noord niet is meegenomen in de eerste fase ten zeerste, net zoals dat het nog niet bekend is wanneer dit wel gebeurd.

Start werkzaamheden (onder voorbehoud)
Naar verwachting start de aannemer namens de gemeente medio mei van 2019 met de eerste fase van de herinrichting. Dit betekent dat u dan hinder kunt gaan ondervinden van de werkzaamheden. Wij zullen natuurlijk ons uiterste best doen deze hinder tot een minimum te beperken.

Het project wordt in een aantal deelfasen uitgevoerd:

Fase A: Fred-zuid - medio mei 2019 (na kermis) tot juli 2019
Fase B: Fred-midden - juni 2019 tot oktober 2019
Fase B2: kruising Statenlaan - juli 2019 tot september 2019
Fase C: Willem de Zwijgerlaan richting Stadhouderslaan - juli 2019 tot januari 2020
Fase D: Willem de Zwijgerlaan richting van Boetzelaerlaan - mei 2020 tot september 2020
Fase E: Fred-noord - onbekend

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

• Inrichten van straten als 30 km-zone, met meer ruimte voor voetgangers
• Creëren van een aantrekkelijk winkelgebied
• Vervangen van asfalt door klinkerbestrating
• Vervangen van de bestrating, verlichtingsmasten en straatmeubilair
• Zorgen dat kruisingen makkelijker over te steken zijn
• Behouden van voldoende parkeerplaatsen
• Minimaal behoud van het aantal bomen en verbeteren van de kwaliteit ervan
• Duidelijke zones voor straatmeubilair, uitstallingen en terrassen met een ononderbroken doorloop voor voetgangers (rode loper)
• Meer ruimte voor terrassen en het parkeren van fietsen
• Vervangen riolering

 

herinrichting 2

Wanneer er meer informatie is, zullen wij u dit uiteraard laten weten! Daarnaast vindt u ook informatie op de website van GDH, en via de sociale media kanalen van GDH (Facebook, Twitter) informeren zij u ook graag over de laatste ontwikkelingen van de herinrichting.

 

 

Bron: gemeente Den Haag.