De gemeente gaat in 2015 groot onderhoud uitvoeren aan riolering en asfalt in de Willem de Zwijgerlaan. Dat moment wordt benut om de weginrichting veiliger te maken en extra parkeerplaatsen aan te leggen.

Ook op de Van Boetzelaerlaan en rondom scholen neemt de gemeente een aantal veiligheidsmaatregelen.De Willem de Zwijgerlaan is een van de zes hoofdroutes van de nood- en hulpdiensten, die moeten worden aangepast. In 2014 wordt het ontwerp hiervoor afgerond, zodat de herinrichting gecombineerd kan worden met de onderhoudswerkzaamheden. Het voorstel is om van het kruispunt een rotonde te maken. Na goedkeuring door het college verwacht de gemeente medio dit jaar de plannen te kunnen presenteren in een informatiebijeenkomst in de wijk. De uitvoering staat gepland voor 2015.

In het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid kondigt de gemeente ook verscherpte controles aan op te hoge snelheid en andere verkeersovertredingen op de Van Boetzelaerlaan. Daarnaast wordt het verbeteren van de veiligheid van de schoolomgeving per wijk aangepakt in samenspraak met de scholen en de wijkagent.

Bron: www.denhaagfm.nl