Op donderdag 27 april is het weer Koningsdag en uiteraard vieren we dat op de Frederik Hendriklaan met een fantastische vrijmarkt!

 

Het begint al om 7 uur, dus wilt u een plekje bemachtigen, zorg dan dat u er vroeg bij bent. 

koningsdag 2017 poster

Dit evenement wordt georganiseerd en gefaciliteerd door de BIZ 'De Fred' met medewerking van gemeente Den Haag. Om e.e.a. in goede banen te leiden, zijn er spelregels opgesteld.

 

Spelregels Koningsdag:

• De vrijmarkt is alleen toegestaan op de Frederik Hendriklaan, tussen het Frederik Hendrikplein en de Prins Mauritslaan m.u.v. de kruispunten.
• Commercie wordt niet toegestaan, deze wordt verwijderd door de organisatie.
• Externe inzet van kramen wordt niet toegestaan.
• Alleen ondernemers van de Frederik Hendriklaan staan met kramen buiten.
• Alcohol verkoop wordt niet toegestaan m.u.v. vergunninghouders.
• De trambaan dient te allen tijde worden vrijgehouden.
• Vrij-zitten tegen de hekken van de trambaan wordt niet toegestaan.
• De weg moet voor de hulpdiensten te allen tijde een vrije doorgang hebben van 4 meter.
• Het gebruik van (duc) tape is niet toegestaan.
• Plaatsen kunnen dan ook niet van te voren worden gereserveerd d.m.v. tape.
• De organisatie behoudt zich tijdens Koningsdag het recht voor om de openbare ruimte in alle gevallen te beheren.
• Winkeliers hebben te allen tijde het recht om een kraam of andere uitstalling voor hun eigen winkel te plaatsen (ook als deze plaats door derden is “gereserveerd”).
• Het vrijhouden van stoep en doorloop zal gewaarborgd blijven.
• Het is verplicht om niet verkochte spullen zelf weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalbakken.

We hopen op een groot kinderfeest, met een boel enthousiaste 'kleedjesverkopers' en traditionele gezelligheid!